STRONA GÓWNA »O NAS » NASZE PROJEKTY » KLUB  MΜDEGO ODKRYWCY
 

KLUB MAΒGO ODKRYWCY


maly odkrywca

Program innowacyjny

KLUB MAΒGO ODKRYWCY”


Zainteresowanie dzieci przyrod o篡wion i nieo篡wion poprzez przeprowadzanie eksperymentów oraz kszta速owanie warto軼i poznawczych, umiej皻no軼i rozwi您ywania problemów. Wykorzystanie umiej皻no軼i matematycznych podczas zabaw, dzia豉 badawczo-przyrodniczych.


Szczegó這we cele kszta販enia i wychowania:

 1. Rozwijanie mo磧iwo軼i intelektualnych dzieci oraz sukcesów w nauce matematyki.

 2. Wtapianie edukacji matematycznej w dzia豉nia zwi您ane z przyswajaniem wiedzy przyrodniczej przez dzieci.

 3. Budowanie dzieci璚ej wiedzy o 鈍iecie przyrodniczym i technicznym oraz rozwijanie umiej皻no軼i prezentowania swoich przemy郵e w sposób zrozumia造 dla innych.

 4. Zach璚anie dzieci do poszukiwa zjawisk, które b璠 je zachwyca造, dziwi造 oraz sk豉nia造 do poszukiwa odpowiedzi.

 5. Zapewnienie dzieciom lepszych szans edukacyjnych poprzez wspieranie ich ciekawo軼i, aktywno軼i i samodzielno軼i ze szczególnym uwzgl璠nieniem dzieci ze specjalnymi potrzebami.

 6. Odkrywanie zainteresowa dzieci璚ych oraz rozbudzanie pasji z wykorzystaniem nowoczesnej technologii informacyjno – komunikacyjnej.


Sposoby osi庵ania szczegó這wych celów kszta販enia i wychowania:

 1. Zabawy i zaj璚ia w terenie.

 2. Aktywne formy wypoczynku w 鈔odowisku przyrodniczym.

 3. Zaj璚ia matematyczno – przyrodnicze w Sali Badawczo-Terapeutycznej.

 4. Zaj璚ia wspieraj帷e rozwój procesów przetwarzania sensorycznego.

 5. Prowadzenie do鈍iadcze matematyczno – przyrodniczych w k帷ikach badawczych w salach oddzia這wych.

 6. Wykorzystanie ekranu edukacyjnego podczas zaj耩 edukacyjnych.


Tre軼i nauczania i wychowania:

 1. Bezpo鈔ednie poznanie ro郵inno軼i w ró積ych ekosystemach oraz zwierz徠 篡j帷ych w tych 鈔odowiskach.

 2. Rozwijanie cierpliwo軼i badawczej poprzez skupianie uwagi na zmianach zachodz帷ych w przyrodzie.

 3. Zainteresowanie dzieci ró積orodno軼i konsystencji cia wyst瘼uj帷ych w przyrodzie (cia豉 sta貫, ciek貫 i lotne).

 4. Poznawanie podstawowych praw fizycznych, w豉軼iwo軼i otaczaj帷ej nas materii (woda, ziemia, ska造, powietrze), wytworów my郵i i pracy cz這wieka.

 5. Kszta速owanie poj耩 matematycznych poprzez zabaw i praktyczne dzia豉nie podczas wycieczek oraz zaj耩 w Sali Badawczo-terapeutycznej.

 6. Korzystanie z komputera, gier edukacyjnych, programów multimedialnych oraz urz康ze u豉twiaj帷ych komunikowanie si jako 廝ód豉 informacji i do鈍iadcze.

 7. Wykonywanie prac budowlano – konstrukcyjnych z wykorzystaniem ró積orodnych klocków i nietypowych materiaów oraz elementów konstrukcyjnych podczas zaj耩 i zabaw matematyczno – przyrodniczych.

 8. Przekazywanie zdobytej wiedzy matematyczno – przyrodniczej w ró積ych formach ekspresji dzieci璚ej.

Wycieczka do Poczopek


wi璚ej zdj耩 w galerii >>