STRONA GŁÓWNA »  ORGANIZACJA » DZIEŃ W PRZEDSZKOLU
 

Dzień w przedszkolu

6.00 - 8.00 Gry i zabawy poranne Witamy przychodzące dzieci i zapraszamy do sal. Jest to czas  zabaw dowolnych i integracyjnych.

8.00 - 8.30 Przygotowanie do posiłku Porządkowanie sali, czynności w ramach dyżurów. Zabawy ruchowe, ćwiczenia poranne. Zabiegi higieniczne,

8.30 - 9.00 Śniadanie Czynności samoobsługowe.

9.00 -10.00 Zajęcia wychowaczo-dydaktyczne. W grupach wiekowych realizujemy Program Wychowania Przedszkolnego i prowadzimy zajęcia dodatkowe: język angielski, gimnastykę ogólnorozwojową z elementami korektywy oraz zajęcia warsztatowe: plastyczno-konstrukcyjne, teatralne i umuzykalniające.

10.00 -11.30 Pobyt na świeżym powietrzu Inspirujemy dzieci do zabaw edukacyjnych lub swobodnych w ogrodzie przedszkolnym. Prowadzimy gry i zabawy ruchowe,  obserwacje przyrodnicze, chodzimy na spacery i wycieczki. Kontynuujemy zajęcia dodatkowe. Przy niesprzyjających warunkach atmosferycznych zajęcia odbywają się w sali gimnastycznej.

11.30 -12.00 Obiad Czynności samoobsługowe.

12.00 - 14.00 Odpoczynek poobiedni Dzieciom młodszym organizujemy odpoczynek pod kocykiem, czytamy bajki. Wspólnie słuchamy  muzyki relaksacyjnej. Maluszkom, które nie odpoczywają pod kocykiem, proponujemy inne spokojne zajęcia.
Dzieci starsze biorą udział w cichych zabawach, np. w kącikach zainteresowań, i grach stolikowych.
W tym czasie możemy również wyjść na spacer.

14.00 -14.30 Podwieczorek Czynności samoobsługowe.

15.00 - 17.30 Zabawy popołudniowe Doskonalimy umiejętności zdobyte przez dzieci podczas zajęć. Inspirujemy do podejmowania samodzielnej aktywności.  Zależnie od pogody prowadzimy zabawy na świeżym powietrzu lub w kącikach kreatywnej zabawy. Kontynuujemy zajęcia dodatkowe.