W naszym przedszkolu...

Nasze przedszkole - to placówka, w której wszystkie działania podejmowane są wspólnie z rodzicami i mają na celu dobro dziecka. Cieszy nas, że dzieci chętnie chodzą do naszego przedszkola, czują się bezpiecznie, są radosne, poznają otoczenie społeczne, techniczne i przyrodnicze, zdobywają wiedzę, nabywają określonych doświadczeń i umiejętności praktycznych.
.